11ο Διεθνές Συνέδριο για την Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Raman στην Τέχνη και την Αρχαιολογία (RAA2023) – Εθνική Πινακοθήκη [4-5 Σεπτεμβρίου 2023 και 6-9 Σεπτεμβρίου 2023]

11ο Διεθνές Συνέδριο για την Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Raman στην Τέχνη και την Αρχαιολογία (RAA2023) – Εθνική Πινακοθήκη [4-5 Σεπτεμβρίου 2023 και 6-9 Σεπτεμβρίου 2023]