Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή νέων δημιουργών στο πρόγραμμα “Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση”, Deadline: 3/10/2022 ώρα 15.00


Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί νέους και νέες δημιουργούς στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Τέχνη, μια σιωπηλή...

Ερευνητικό και καλλιτεχνικό project Fe26 από τη ΝΩΜΩ


Το ερευνητικό και καλλιτεχνικό project Fe26, δημιουργήθηκε με αφορμή τα γραπτά του Gaston Bachelard, του Carl Einstein κ.α., καθώς και την πορεία της οικογένειας Ρήγου με άξονα τη 1 διατομεακότητα....