Άνθρωποι

Άνθρωποι

Background Image
Divider Image

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ομάδα Έργου

Κωνσταντίνος Μανούσης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δίκτυο Συνεργατών - Συνεργατριών
Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Παρασκευαΐδη για την παραχώρηση της φωτογραφίας του λογοτύπου και την Ελένη Μουζακίτη για την παραχώρηση της φωτογραφίας της πρώτης σελίδας