Φορέας Χρηματοδότησης

Φορέας Χρηματοδότησης

Background Image

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

Divider Image
Ο Κόμβος «ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ, Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη σε μια Τεχνο-Λογική Κοινωνία» χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ ως εγκεκριμένο έργο (Αριθμός Πρότασης: 1996) στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».