Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022-2024) ΤΟΥ Π. Μ. Σ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ, Deadline: [7/10/2022]


Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022. Για περισσότερα δείτε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ”, ΑΣΚΤ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022 – 2024) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ» Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.4485/17, Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/04.08.2017 που...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Το ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης προσφέρει κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την Ιστορία και Φιλοσοφία της...

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ”


Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» είναι η παραγωγή ενός επιστημονικού δυναμικού εξειδικευμένου σε θέματα πολιτισμού, τόσο στη συγχρονική όσο και στη διαχρονική τους διάσταση. Ο κινηματογράφος, οι εικαστικές...

“ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ”ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" της ΑΣΚΤ, ο σκοπός του, οι άνθρωποι, οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του κ.ά.