Σκοπός

Σκοπός

Background Image

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη σε μια Τεχνολογική Κοινωνία

Divider Image

Σκοπός του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ είναι η διάχυση της έρευνας για τη σχέση τέχνης και τεχνολογίας καθώς και η διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από την ΑΣΚΤ και το ΙΦΕ/ΕΚΠΑ σε νέους επιστήμονες και προς έναν ευρύ κύκλο επιπλέον ενδιαφερομένων μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις και δράσεις. Μέσω των δράσεων του Κόμβου (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, in situ συζητήσεις) και, κυρίως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει αποθετήριο, φόρουμ, αρχείο έρευνας κ.ά. και είναι προσβάσιμη σε κάθε μεμονωμένο χρήστη, ανεξαρτήτως τόπου, τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται σήμερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα του κόσμου των τεχνών και της τεχνολογίας μπορούν να κοινοποιηθούν και να διαχυθούν σε κάθε σημείο εντός και εκτός Ελλάδας.