Γενική Περιγραφή

Γενική Περιγραφή

Background Image

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη
σε μια Τεχνο-Λογική Κοινωνία

Divider Image

Ο Κόμβος «ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ, Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη σε μια Τεχνο-Λογική Κοινωνία» έχει ως στόχο την διάχυση του παραγόμενου ερευνητικού έργου πάνω στην πολυσύνθετη σχέση τέχνης και τεχνολογίας, από την ΑΣΚΤ και το ΙΦΕ/ΕΚΠΑ, σε όσο το δυνατόν ευρύτερες ομάδες ειδικού κοινού (ακαδημαϊκούς, νέες και νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, απόφοιτους σε αναζήτηση εργασίας κ.ά.), αλλά και γενικού κοινού που ενδιαφέρεται για την σχέση αυτή.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κόμβου θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις που περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και in situ συζητήσεις, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου φιλοξενεί Αποθετήριο Δράσεων, υλικό συναφές με τους σκοπούς του Κόμβου, φόρουμ ενημέρωσης και επικοινωνίας των χρηστών, newsroom κ.ά.