Ανοιχτή Πρόσκληση στους Εκπαιδευτικούς, Takis Foundation – Research Center for the Art & the Sciences [23/9/2022 18.30-20.30]

Ανοιχτή Πρόσκληση στους Εκπαιδευτικούς, Takis Foundation – Research Center for the Art & the Sciences [23/9/2022 18.30-20.30]