Διάλεξη – Η Τέχνη σε μια Κοινωνία “Τεχνητής Νοημοσύνης”

Διάλεξη – Η Τέχνη σε μια Κοινωνία “Τεχνητής Νοημοσύνης”

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Η Τέχνη σε μια Κοινωνία “Τεχνητής Νοημοσύνης”

Χαιρετισμοί:

  • Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος
  • Πρύτανης ΑΣΚΤ, Καθηγητής Νίκος Τρανός
  • Πρόεδρος Τμήματος ΙΦΕ, Καθηγητής Αντώνης Χατζημωϋσής
  • Πρόεδρος Τμήματος ΘΙΣΤΕ, Καθηγήτρια Σοφία Ντενίση
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Κόμβου, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ιωαννίδης, ΘΙΣΤΕ/ΑΣΚΤ

Παρουσίαση της ομάδας έργου και της ομάδας συνεργατριών και συνεργατών του ΕΚΠΑ από τον Τέλη Τύμπα, Καθηγητή του ΙΦΕ και Διευθυντή του ΔΠΜΣ ‘Science, Technology, Society – Science and Technology Studies’ (STS)

Παρουσίαση του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ από τον Κώστα Ιωαννίδη, Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Δρ. Γιάννη Κουκουλά, Συντονιστή Έργου

Παρουσίαση του τόμου Φεμινιστικές θεωρίες, αισθητικές πρακτικές και παγκοσμιοποιημένες τεχνολογίες (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας & Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών, 2022) από την Ελπίδα Καραμπά, θεωρητικό της τέχνης και συνεπιμελήτρια του τόμου

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Ben Moshe ‘Black-Boxed Disc Jocks: DJ Performance from the STS Perspective’, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ STS

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player