Διάλεξη – Τα Νέα Μέσα στην Τέχνη: Παρελθόν, παρόν και μέλλον της Ψηφιακής Τέχνης, μέσα από την καλλιτεχνική εμπειρία και έρευνα του Μάνθου Σαντοριναίου

Διάλεξη – Τα Νέα Μέσα στην Τέχνη: Παρελθόν, παρόν και μέλλον της Ψηφιακής Τέχνης, μέσα από την καλλιτεχνική εμπειρία και έρευνα του Μάνθου Σαντοριναίου

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Τα Νέα Μέσα στην Τέχνη: Παρελθόν, παρόν και μέλλον της Ψηφιακής Τέχνης, μέσα από την καλλιτεχνική εμπειρία και έρευνα του Μάνθου Σαντοριναίου

Ο Μάνθος Σαντοριναίος, Καθηγητής ΑΣΚΤ, παρουσιάζει συνοπτικά την πορεία του από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο και καταθέτει τις σκέψεις του για τη διακριτότητα του ψηφιακού χώρου, για το παρόν και το μέλλον του.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player