Διάλεξη θεωρίας της Τέχνης 1

Διάλεξη θεωρίας της Τέχνης 1

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάλεξη θεωρίας της Τέχνης 1
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Αναπληρωτής καθηγητής ΘΙΣΤΕ ΑΣΚΤ)

Φωτογραφία και ζωγραφική από τις απαρχές στα τέλη του 19ου αιώνα.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player