Διάλεξη θεωρίας της Τέχνης 2

Διάλεξη θεωρίας της Τέχνης 2

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάλεξη θεωρίας της Τέχνης 2
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Αναπληρωτής καθηγητής ΘΙΣΤΕ ΑΣΚΤ)

Φωτογραφία και σύγχρονη τέχνη στο Β’ μισό του 20ου αιώνα.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player