Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 1

Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 1

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 1
Ελένη Γέμτου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΙΦΕ ΕΚΠΑ)

Η συνύπαρξη τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας μέσα από το κίνημα της Bio-Art

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player