Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 2

Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 2

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 2
Τέλης Τύμπας, Καθηγητής ΙΦΕ ΕΚΠΑ - Μια σύντομη Ιστορία της Τεχνολογίας από τις πρώτες μηχανές μέχρι το ΑΙ

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 2 – Μέρος Α

YouTube player

Διάλεξη θεωρίας της Τεχνολογίας 2 – Μέρος B

YouTube player