Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Ο ήχος ως μέσο έκφρασης στην τέχνη του εικοστού αιώνα: βιομουσική και νέα μέσα


Μπατσής, Δημήτριος 2011 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Περίληψη Τα τρία μέρη της παρούσας διδακτορικής διατριβής διερευνoύν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τον ήχο σε σχέση με τα νέα μέσα...

Η συναισθησία στην επιστήμη και στην τέχνη: το φαινόμενο της συναισθησίας και ο ρόλος του στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης


Γεωργιάδου, Αλεξάνδρα  2010 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Περίληψη Στην παρούσα διατριβή ερευνάται το φαινόμενο της συναισθησίας, όσον αφορά τόσο την επιστημονική του εξήγηση, όσο...

Η συναισθησία στην επιστήμη και στην τέχνη: το φαινόμενο της συναισθησίας και ο ρόλος του στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης


Γεωργιάδου, Αλεξάνδρα  2010 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Περίληψη Στην παρούσα διατριβή ερευνάται το φαινόμενο της συναισθησίας, όσον αφορά τόσο την επιστημονική του εξήγηση, όσο...

Έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας στον αστικό και φυσικό χώρο: από τη δεκαετία του ’60 έως τον 21ο αιώνα


Πολυχρονάτου, Ελένη  2007 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης Περίληψη Η διατριβή χωρίζεται σε επτά κεφάλαια, εικονογραφημένα. Το πρώτο κεφάλαιο, μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε έργα τέχνης μεγάλης...