Δημοσίευση συλλογικού έργου “Arc-hive: Case Studies and Life as an Object” με άρθρο της Αναπλ. Καθηγήτριας Dalila Honorato [2022]

Δημοσίευση συλλογικού έργου “Arc-hive: Case Studies and Life as an Object” με άρθρο της Αναπλ. Καθηγήτριας Dalila Honorato [2022]