Δράσεις

Δράσεις

Background Image

Οι Δράσεις του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ περιλαμβάνουν μια σειρά από Διαλέξεις για τη Θεωρία της Τέχνης, τη Θεωρία της Τεχνολογίας και τα Νέα Μέσα, Σεμινάρια ανά πεδίο Τέχνης και ανά πεδίο Εργασίας, Εργαστήρια ανά Κοινότητα Χρηστών και Εργαστήρια Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης καθώς και In Situ Συζητήσεις σε Καλλιτεχνικά Εργαστήρια και Εκθέσεις.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ