Εκδήλωση, Animasyros I_AM DAY: Animating inclusiveness, Πνευματικό Κέντρο [20/9/2022 15:30-18:30]

Εκδήλωση, Animasyros I_AM DAY: Animating inclusiveness, Πνευματικό Κέντρο [20/9/2022 15:30-18:30]