Επιστημονική ημερίδα: «Αθηναϊκά εργαστήρια γλυπτικής: από το παρελθόν στο παρόν», Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 19.30-21.00 [14/9/2022]

Επιστημονική ημερίδα: «Αθηναϊκά εργαστήρια γλυπτικής: από το παρελθόν στο παρόν», Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 19.30-21.00 [14/9/2022]