Επιστημονικό Συνέδριο: Πόλη Πολιτική Αρχιτεκτονική 1974-2004, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ [20 – 21/1/2023]

Επιστημονικό Συνέδριο: Πόλη Πολιτική Αρχιτεκτονική 1974-2004, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ [20 – 21/1/2023]