Εργαστήριο βιβλιογραφικές Ενημέρωσης του ΙΦΕ

Εργαστήριο βιβλιογραφικές Ενημέρωσης του ΙΦΕ

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Εργαστήριο Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης του ΙΦΕ

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και το έργο της στο πλαίσιο της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Τεχνολογία και Τέχνη.

 

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της επιστήμης του ΕΚΠΑ από το επιστημονικό προσωπικό της:
Χαιρετίζει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης – Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, Βαλσαμής Βαλσαμάκης και περιγράφει το έργο της Βιβλιοθήκης.
Οι Βιβλιοθηκονόμοι του ΙΦΕ, Αναστάσιος Μπελάλης και Γεωργία Ντούνια μιλούν με θέμα “Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και η Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ)”. Η Ερασμία Γαλαζούδη – Αναπληρώτρια Υπευθύνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ παρουσιάζει τη δράση της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ που αφορά τις Θετικές Επιστήμες και την Τέχνη.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player