Εργαστήριο Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ

Εργαστήριο Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Εργαστήριο Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ

 

Βιβλιοθήκες Τέχνης και Τεχνολογία

  • Βιβλιοθήκες και τεχνολογία: από το παρελθόν στο μέλλον, Μαρία Βιτσεντζάκη, MSc, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Βιβλιοθήκης Α.Σ.Κ.Τ.
  • Υπηρεσίες βιβλιοθήκης, δανεισμός, διαδανεισμός, πληροφοριακή παιδεία, social media, Δρ. Βασιλική Τσιγκούνη και Ελεάνα Παθιακάκη, MSc, βιβλιοθηκονόμοι Α.Σ.Κ.Τ.
  • Ψηφιακές και Ηλεκτρονικές Πηγές συνδρομητικής και ελεύθερης πρόσβασης, Ψηφιακά Αποθετήρια Γνώσης, Υπηρεσίες «Ευδόξου» και «AMELib», Νίκη Ζερβού, MSc και Δήμητρα Μπουλουγούρη, βιβλιοθηκονόμος Α.Σ.Κ.Τ.
  • Μεθοδολογία Αναζήτησης στις ηλεκτρονικές πηγές, Χρυσάνθη Γεωργούλη, MSc, βιβλιοθηκονόμος Α.Σ.Κ.Τ.
  • Η Συλλογή Αφισών και Προσκλήσεων της Α.Σ.Κ.Τ., Δημήτρης Βανέλλης, βιβλιοθηκονόμος Α.Σ.Κ.Τ.

Συντονισμός: Μαρία Βιτσεντζάκη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Σ.Κ.Τ. και Δρ. Γιάννης Κουκουλάς, Ιστορικός Τέχνης και Συντονιστής Έργου του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Βιβλιοθήκες Τέχνης και Τεχνολογία – Μέρος 1

YouTube player

Βιβλιοθήκες Τέχνης και Τεχνολογία – Μέρος 2

YouTube player