ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.Κ.Τ. [10-14 & 17-21-2022]

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.Κ.Τ. [10-14 & 17-21-2022]