Ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν

Ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν

Μεταξύ των δράσεων του Κόμβου είναι η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας – αποθετηρίου εργασιών, ερευνών, καλλιτεχνικών έργων κ.λπ., η υποστήριξη φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης, η διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συζητήσεων σε εκθέσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια εκ των οποίων ορισμένες μεταδίδονται σε live streaming, άλλες βιντεοσκοπούνται και καταχωρούνται στο αποθετήριο κ.λπ.