Ποιος είναι ο σκοπός του έργου

Ποιος είναι ο σκοπός του έργου

Σκοπός του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ είναι η διάχυση του ερευνητικού έργου που παράγεται στην ΑΣΚΤ και στο ΙΦΕ αναφορικά με τη σχέση Τέχνης και Τεχνολογίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων και επαγγελματιών με αντικείμενο την Τέχνη και την Τεχνολογία και επιπλέον σε έναν ευρύτερο ακόμα κύκλο ενδιαφερομένων.