Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δράσεις

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δράσεις

Το πλήρες πρόγραμμα αναρτάται και ενημερώνεται διαρκώς στον διαδικτυακό τόπο του Κόμβου αλλά και στη σελίδα του Κόμβου στο facebook (ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ).