Πώς μπορώ να συμμετέχω

Πώς μπορώ να συμμετέχω

Για κάθε θεατή – ακροατή των δράσεων, η συμμετοχή είναι ελεύθερη εκτός από τις περιπτώσεις των δράσεων που απαιτούν φυσική παρουσία και για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος αριθμός μελών κοινού. Για το επιστημονικό/ερευνητικό/διδακτικό προσωπικό που θέλει να εμπλουτίσει το υλικό του Έργου με εργασίες, έργα κ.λπ. ο Κόμβος είναι ανοικτός σε κάθε πρόταση και προσκαλεί κάθε επιστήμονα και επιστημόνισσα να συμβάλει καταθέτοντας ιδέες και υλικό.