Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Background Image

ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Divider Image

Για κάθε θεατή – ακροατή των δράσεων, η συμμετοχή είναι ελεύθερη εκτός από τις περιπτώσεις των δράσεων που απαιτούν φυσική παρουσία και για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος αριθμός μελών κοινού. Για το επιστημονικό/ερευνητικό/διδακτικό προσωπικό που θέλει να εμπλουτίσει το υλικό του Έργου με εργασίες, έργα κ.λπ. ο Κόμβος είναι ανοικτός σε κάθε πρόταση και προσκαλεί κάθε επιστήμονα και επιστημόνισσα να συμβάλει καταθέτοντας ιδέες και υλικό.

Ο Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ αποτελεί έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ και έχει διάρκεια 24 μήνες (1/11/2021 – 30/10/2023).

Φορέας Υποδοχής του έργου είναι το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και Συνεργαζόμενος Φορέας το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωαννίδης και η Ομάδα Έργου αποτελείται συνολικά από 13 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των δυο Τμημάτων (μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ).

Σκοπός του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ είναι η διάχυση του ερευνητικού έργου που παράγεται στην ΑΣΚΤ και στο ΙΦΕ αναφορικά με τη σχέση Τέχνης και Τεχνολογίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων και επαγγελματιών με αντικείμενο την Τέχνη και την Τεχνολογία και επιπλέον σε έναν ευρύτερο ακόμα κύκλο ενδιαφερομένων.

Μεταξύ των δράσεων του Κόμβου είναι η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας – αποθετηρίου εργασιών, ερευνών, καλλιτεχνικών έργων κ.λπ., η υποστήριξη φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης, η διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συζητήσεων σε εκθέσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια εκ των οποίων ορισμένες μεταδίδονται σε live streaming, άλλες βιντεοσκοπούνται και καταχωρούνται στο αποθετήριο κ.λπ.

Το πλήρες πρόγραμμα αναρτάται και ενημερώνεται διαρκώς στον διαδικτυακό τόπο του Κόμβου αλλά και στη σελίδα του Κόμβου στο facebook (ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ).

Background Image