Σχετικά με το συνέδριο: The Digital Condition and Humanities Knowledge, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Independent Social Research Foundation (ISRF) [22-24/9/2022]

Σχετικά με το συνέδριο: The Digital Condition and Humanities Knowledge, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Independent Social Research Foundation (ISRF) [22-24/9/2022]