Η Τέχνη στην Εποχή της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, επιμ. Άννα Χατζηγιαννάκη [2015]

Η Τέχνη στην Εποχή της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, επιμ. Άννα Χατζηγιαννάκη [2015]