Λίστες & Ομάδες

Λίστες & Ομάδες

Λίστες & Ομάδες

the asfa meet up – Ομάδα διδακτορικών & μεταπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ


Η ιδέα της δημιουργίας της ομάδας “The ASFA Meet-up” αποτελούμενης από διδακτορικούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εγκρίθηκε ομόφωνα από...