Αριστοτέλης Τύμπας

Αριστοτέλης Τύμπας

Αριστοτέλης Τύμπας

Καθηγητής ΙΦΕ - Πρόεδρος Τμήματος

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα η ιστορία και θεωρία της τεχνολογίας. Είναι διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Science, Technology, Society—Science and Technology Studies”