Ελένη Γέμτου

Ελένη Γέμτου

Ελένη Γέμτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΙΦΕ

Tα ερευνητικά της ενδιαφερόνται περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία της ιστοριογραφίας της τέχνης, τη σχέση τέχνης και επιστήμης και τη σχέση εικαστικών τεχνών με άλλες τέχνες.