Γιάννης Κουκουλάς

Γιάννης Κουκουλάς

Γιάννης Κουκουλάς

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων ΑΣΚΤ

Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι διεικονικές και διακειμενικές συσχετίσεις στα σύγχρονα έργα τέχνης και στις εικονογραφημένες μεταμυθοπλαστικές αφηγήσεις.