Νέλα Κωνσταντίνου “Γλυπτικές Μορφές” Υλικό: σκυρόδεμα, ρητίνη, γύψος, Διαστάσεις: έκαστη σε ύψος από 30 έως 70 εκ.

Νέλα Κωνσταντίνου “Γλυπτικές Μορφές” Υλικό: σκυρόδεμα, ρητίνη, γύψος, Διαστάσεις: έκαστη σε ύψος από 30 έως 70 εκ.