ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022-2024) ΤΟΥ Π. Μ. Σ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ, Deadline: [7/10/2022]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022-2024) ΤΟΥ Π. Μ. Σ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ, Deadline: [7/10/2022]