Παρουσίαση του βιβλίου PUBLICING – Practising Democracy Through Performance, εκδόσεις Νήσος [28/9/2020, 19.30]

Παρουσίαση του βιβλίου PUBLICING – Practising Democracy Through Performance, εκδόσεις Νήσος [28/9/2020, 19.30]