ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Β ́ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα» Αθήνα Τεχνόπολις – Γκάζι, 28 & 29 Ιουνίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Β ́ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα» Αθήνα Τεχνόπολις – Γκάζι, 28 & 29 Ιουνίου 2016