Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: European Media Art Platform (EMAP) | Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών 2023- Deadline: [1/12/2022, 00:59 ώρα Ελλάδος]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: European Media Art Platform (EMAP) | Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών 2023- Deadline: [1/12/2022, 00:59 ώρα Ελλάδος]