“Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό”, Eπιμορφωτικό πρόγραμμα, Deadline: 23/9/2022

“Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό”, Eπιμορφωτικό πρόγραμμα, Deadline: 23/9/2022