Αρνητική εντροπία

Αρνητική εντροπία

resource Description
Background Image

Αρνητική εντροπία

Χρήστος Προσύλης 2000

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης”

Αρνητική εντροπία: η χρήση των πολυμέσων, της βίντεο τέχνης και της ψηφιακής τεχνολογίας και η διαδικασία του θεατρικού γίγνεσθαι. Από τη “θετική εντροπία” στην “αρνητική εντροπία” μιας θεατρικής παράστασης, μέσα από την αλληλεπίδρασή της με τον ψηφιακό κόσμο : διπλωματική εργασία.

Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ