Φως και εγκαταστάσεις: η χρήση της ελάχιστης φυσικής φωτεινής πηγής σε διαδραστικές βίντεο – εγκαταστάσεις

Φως και εγκαταστάσεις: η χρήση της ελάχιστης φυσικής φωτεινής πηγής σε διαδραστικές βίντεο – εγκαταστάσεις

resource Description
Background Image

Φως και εγκαταστάσεις: η χρήση της ελάχιστης φυσικής φωτεινής πηγής σε διαδραστικές βίντεο – εγκαταστάσεις

Κόκκαλης, Νικόλαος 2016

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Περίληψη

Η διδακτορική έρευνα αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας της ελάχιστης φυσικής φωτεινής πηγής –την οποία προσδιορίζει στο φως ενός κεριού- καθώς και στο ρόλο και τις δυνατότητες των φωτεινών πηγών στο πεδίο της τέχνης που σχετίζεται με τις διαδραστικές video-εγκαταστάσεις. Το κάθε κεφάλαιο της διατριβής συνοδεύεται από αντίστοιχο έργο-εγκατάσταση.Η συγκεκριμένη έρευνα (α) αναφέρεται στις μεταμορφώσεις της ελάχιστης φυσικής φωτεινής πηγής, τις έννοιες καθώς και τους συμβολισμούς τους οποίους αυτή επιδέχεται διαμέσου των αιώνων. Επιπρόσθετα, (β) καλείται να αναδείξει τις ιδιότητες εκείνες που προσδίδουν στο φως πρωτεύοντα ρόλο στην Τέχνη και ειδικά στον τομέα των νέων μέσων και των εφαρμογών της. Τέλος, (γ) εξετάζει τη δυναμική της ελάχιστης πηγής φωτός -αν υφίσταται κάτι τέτοιο– και το φως ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη οντότητα στο έργο.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ