Σεμινάριο Αρχιτεκτονική και Τεχνολογία

Σεμινάριο Αρχιτεκτονική και Τεχνολογία

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Αρχιτεκτονική Σκέψη στη "Μετά-Ανθρώπινη Εποχή"

Η Κωνσταντίνα Κάλφα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στην ΑΣΚΤ, μιλά για την Ιστορία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής και την Αρχιτεκτονική στην ψηφιακή εποχή 

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Μέρος – Α

YouTube player

Μέρος – Β

YouTube player