Σεμινάριο Διοργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων

Σεμινάριο Διοργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Διοργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιουνίου 2023 στην ΑΣΚΤ χωρίς βιντεοσκόπηση.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ