Σεμινάριο Εικαστικές Τέχνες και Ψηφιακός Κόσμος

Σεμινάριο Εικαστικές Τέχνες και Ψηφιακός Κόσμος

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Εικαστικές Τέχνες και Ψηφιακός Κόσμος

Οι Νίκος Αρβανίτης, Εικαστικός Καλλιτέχνης και Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΚΤ, Γιάννης Κονταράτος, Ζωγράφος και Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΚΤ, Γιάννης Μελανίτης, Εικαστικός Καλλιτέχνης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΚΤ, Διευθυντής Γ’ Εργαστηρίου Γλυπτικής και Ευριπίδης Παπαδοπετράκης, Εικαστικός Καλλιτέχνης συζητούν για τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές εφαρμογές στην σύγχρονη τέχνη.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player