Σεμινάριο Σύγχρονες Μουσειακές Πρακτικές

Σεμινάριο Σύγχρονες Μουσειακές Πρακτικές

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Σύγχρονες Μουσειακές Πρακτικές

 

Από τα δωμάτια αξιοπερίεργων αντικειμένων στις συμμετοχικές εμπειρίες: οι εκθεσιακές πρακτικές των μουσείων επιστημών και τεχνολογίας.
Δρ. Αναστασία Δοξανάκη,
Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, μέλος ΕΔΙΠ ΙΦΕ/ΕΚΠΑ.

Τέχνη και Επιστήμη στις εκθεσιακές πρακτικές των μουσείων φυσικής ιστορίας.
Δρ. Κατερίνα Δερμιτζάκη,
Ιστορικός – Μουσειολόγος, μέλος ΕΔΙΠ ΙΦΕ/ΕΚΠΑ

Την εκδήλωση συντονίζει ο Δρ. Γιάννης Κουκουλάς, Ιστορικός Τέχνης και Συντονιστής Έργου του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

YouTube player