Συμπόσιο “Citylab – 2022 – ΥΠΝΟΣ”, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής [3-6/10/2022], Μουσείο Μπενάκη [7/10/2022, στις 17:00, έως και 9/10/2022 στις 15:00]

Συμπόσιο “Citylab – 2022 – ΥΠΝΟΣ”, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής [3-6/10/2022], Μουσείο Μπενάκη [7/10/2022, στις 17:00, έως και 9/10/2022 στις 15:00]