Τέχνη & Επιστήμη: Εικαστική έρευνα από το Bauhaus στη bio-art [23/4/2015]

Τέχνη & Επιστήμη: Εικαστική έρευνα από το Bauhaus στη bio-art [23/4/2015]