Τέχνη – Ιστορία και Θεωρία, Alfred Gell: Τέχνη και δράση, Μια ανθρωπολογική θεωρία, ΜΙΕΤ [2021]

Τέχνη – Ιστορία και Θεωρία, Alfred Gell: Τέχνη και δράση, Μια ανθρωπολογική θεωρία, ΜΙΕΤ [2021]