Το δικαίωμα στην έλλειψη του νοήματος στις εικαστικές τέχνες, Κωστής Βελώνης, Αναγνώσεις Αυγή [11/12/2022]

Το δικαίωμα στην έλλειψη του νοήματος στις εικαστικές τέχνες, Κωστής Βελώνης, Αναγνώσεις Αυγή [11/12/2022]